Nagrody i wyróżnienia

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA KOSZALIŃSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYLESIE”

2018

Tytuł "STRATEG SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2018" - w ramach programu promocyjnego, realizowanego przez dwie redakcje "Monitor Biznesu" i "Dziennika Gazety Prawnej"

"VIP Biznesu" 2018 - przyznawany za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i dokonania biznesowe

2017

Wyróżnienie Tygodnika Wprost w programie "Orły Wprost"

2015

Laureat programu "Siła Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015" - Program Promocyjny organizowany przez redakcję Monitora Biznesu i Monitora Rynkowego

2014

Tytuł "SYMBOL POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI 2014" - w ramach programu "Symbol" i "EuroSymbol", realizowanego przez dwie redakcje "Monitor Biznesu" i "Monitor Rynkowy"

"Lider Zarządzania Nieruchomościami" - certyfikat programu promocji gospodarczej, realizowanego przez Magazyn Gospodarczy Fakty, pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Nagroda Prezydenta Koszalina dla Młodzieżowego Koła Filatelistów przy Klubie Osiedlowym "W Klocku", wręczona podczas VI Koszalińskiej Gali Kultury

2013

Medal "Koszaliński Budowlaniec" dla zastępcy Prezesa KSM "Przylesie", Bożeny Bogackiej oraz dyplom "Za Wieloletni Wkład w Rozwój Koszalińskiego Budownictwa" dla KSM "Przylesie" - nagrody Koszalińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Gospodarni"

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Brześciu (Białoruś): Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy klubie "W Klocku" KSM "Przylesie" - medal duży pozłacany za eksponat zespołowy "Znani i mniej znani" oraz medal pozłacany dla Weroniki Krajcer za eksponat "Królestwo roślin".

Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013 - laureat programu prowadzonego przez redakcję "Monitora Rynkowego" - dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej"

2012

Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna we Wrocławiu: Młodzieżowe Koło Filatelistów przy Klubie "Przylesie" - medal duży pozłacany za eksponat "Polski XX wiek"

Wyróżnienie honorowe w konkursie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej za wykorzystanie najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych i radiowego przesyłu danych dla podniesienia jakości życia mieszkańców

Wyróżnienia dla podopiecznych klubu „Kanion” – Kacpra Diakona, Olgierda Skupa i Mai Wołosiewicz w konkursie plastycznym „Wszystkie koty są nasze” Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Młodzież 2012” w Grodnie (Białoruś): Klub „W Klocku” – medal pozłacany i duży srebrny oraz indywidualnie – Weronika Krajcer – medal pozłacany

Honorowy tytuł „Przyjaciel Kultury 2011” i Złote Piórko Pegaza prezydenta Koszalina dla prezesa KSM „Przylesie”, Kazimierza Okińczyca

Nagrody prezydenta Koszalina II stopnia dla klubów „Przylesie” i „W Klocku” oraz Weroniki Chmielińskiej („Przylesie”) i Weroniki Krajcer („W Klocku”) za osiągnięcia filatelistyczne

Tytuł „Dobra Spółdzielnia 2012” w konkursie „Strefy Gospodarki” – gospodarczego dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”

Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011 w kategorii „Innowacyjna Usługa” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

2011

Światowa Wystawa Filatelistyczna w Jokohamie (Japonia): Klub „W Klocku” – medal duży srebrny za eksponat „Pomorze Środkowe”

„Srebrny Denar 2010” w konkursie Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Wyróżnienie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej „Usługa 2011” za zarządzanie nieruchomościami

Dyplom "Dobra Spółdzielnia 2011" w konkursie redakcji Strefa Biznesu

2010

Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010 w województwie zachodniopomorskim w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" za kompleksową modernizację os. im. Melchiora Wańkowicza

Nagroda Ministerstwa Infrastruktury "Orły Polskiego Budownictwa" w kategorii Modernizacja Obiektów

Wyróżnienie Ministerstwa Infrastruktury "Orły Polskiego Budownictwa" w kategorii Zarządzanie Nieruchomościami

Srebrny Denar za rok 2009 w konkursie Koszalińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej

Nagroda Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej „Usługa roku 2010” za zarządzanie nieruchomościami

Nagroda Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej „Inwestycja roku 2010” za kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego os. im. Wańkowicza

W roku 2010 Polska Kapituła Filatelistyczna przyznała opiekunowi Panu Jerzemu Musiałowi STATUETKĘ PRYMUSA za rok 2009 w kategorii ZA „SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY Z MŁODZIEŻĄ”.

Ponadto Młodzieżowe Koło Filatelistów w roku 2010 zdobyło za eksponaty zespołowe następujące wyróżnienia:
– medal duży srebrny na Wystawie Filatelistycznej - OŁAWA 2010 13.06.2010 za eksponat „Znani i mniej znani”
– medal srebrny na Wystawie Filatelistycznej - OŁAWA 2010 13.06.2010 za eksponat „Barwny świat roślin”
– medal pozłacany na Białorusko - Polskiej Wystawie Filatelistycznej „Grunwald 600” 15-25.07.2010 za eksponat „Znani i mniej znani”
– medal pozłacany na Białorusko - Polskiej Wystawie Filatelistycznej „Grunwald 600” 15-25.07.2010 za eksponat „Od Ikara się zaczęło”
– medal duży srebrny na OMWF „Debiuty XII - Koszalin 2010” 05-08.10.2010 za eksponat „Od Ikara się zaczęło”
– medal duży srebrny na OMWF „Debiuty XII - Koszalin 2010” 05-08.10.2010 za eksponat „Znani i mniej znani”
– medal brązowy na OMWF „Debiuty XII - Koszalin 2010” 05-08.10.2010 za eksponat „Barwny świat roślin”
– medal duży pozłacany na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej GŁOGÓW 2010 11-13.11.2010 za eksponat „Pomorze Środkowe”
– medal srebrny na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej GŁOGÓW 2010 11-13.11.2010 za eksponat „Od Ikara się zaczęło”
Najlepsze osiągnięcia Indywidualne otrzymały:

WERONIKA KRAJCER:

– medal duży srebrny na Wystawie Filatelistycznej - OŁAWA 2010 13.06.2010 Za eksponat „Moje ulubione dyscypliny sportowe”
– medal pozłacany na Białorusko - Polskiej Wystawie Filatelistycznej „Grunwald 600” 15-25.07.2010 za eksponat „Świat roślin”
– medal duży pozłacany na OMWF „Debiuty XII - Koszalin 2010” 05-08.10.2010 za eksponat „Przesyłki bez znaczkowe”
– medal pozłacany na OMWF „Debiuty XII - Koszalin 2010” 05-08.10.2010 za eksponat „Moje ulubione dyscypliny sportowe”
– medal srebrny na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej GŁOGÓW 2010 11-13.11.2010 za eksponat „Przesyłki bez znaczkowe”

 

MAGDALENA PIETRZYCKA:

– medal duży srebrny na OMWF „Debiuty XII – Koszalin 2010” 05-08.10.2010 za eksponat „Oznakowanie przesyłek poczty lotniczej”
– medal posrebrzany na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej GŁOGÓW 2010 11-13.11.2010 za eksponat „Moje ulubione dyscypliny sportowe".

Sukcesy Młodzieżowego Koła Filatelistów przy Klubie KSM „Przylesie” w 2010 roku:
1. NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA II STOPNIA – ROK 2010
2. BIAŁORUSKO - POLSKA WYSTAWIA FILATELISTYCZNA "GRUNWALD - 600 " W GRODNIE

     - 2 MEDALE POZŁACANE
     - 2 MEDALE SREBRNE

3. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „GŁOGÓW 2010”

     - 1 MEDAL DUŻY POZŁACANY

4. WYSTAWA OKRĘGOWA KOSZALIŃSKIEGO OKRĘGU PZF PODCZAS V BAŁTYCKIEGO FESTIWALU ZNACZKA „650 LAT PRAW MIEJSKICH KARLINA”

     - 1 MEDAL DUŻY SREBRNY
     - 1 MEDAL POSREBRZANY
     - 2 MEDALE BRĄZOWE

5. OKRĘGOWA MŁODZIEŻOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „DEBIUTY XII – KOSZALIN 2010”

     - 1 MEDAL POZŁACANY
     - 2 MEDALE DUŻE SREBRNE
     - 1 MEDAL SREBRNY

2009

Nagroda Ministerstwa Infrastruktury "Orły Polskiego Budownictwa" w kategorii Zarządzanie Nieruchomościami

Dyplom uznania Narodowego Banku Polskiego za znaczący wkład w badania koniunktury gospodarczej na Pomorzu Zachodnim

2008

Medal „Za zasługi dla spółdzielczości”, nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą

Srebrny Denar – gospodarcza nagroda roku w konkursie Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Medal „Za zasługi dla Koszalina”, nadany przez radę Miejską Koszalina w uznaniu działalności na rzecz rozwoju i promocji miasta

II miejsce w rankingu redakcji „Rzeczypospolitej”, „Przeglądu Gospodarczego” i Grupy Media Partner na najlepszą spółdzielnię mieszkaniową woj. zachodniopomorskiego

Godło EU Standard

Nagroda Ministerstwa Infrastruktury "Orły Budownictwa" w kategorii Zarządzanie Nieruchomościami oraz Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2008

2006

Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina dla Urszuli Ratuszyńskiej, kierowniczki Klubu Osiedlowego „Przylesie” za „okazane wsparcie, serce i życzliwość dzieciom i ich rodzinom”

Nagroda Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej „Usługa roku 2006” za zarządzanie nieruchomościami

Nagroda Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej „Inwestycja roku 2006” za zespół wielorodzinnych budynków mieszkalno – usługowych z garażami przy ul. Kołłątaja i Śniadeckich.

MŁODZIEŻOWE KOŁO FILATELISTÓW
PRZY KLUBIE OSIEDLOWYM „PRZYLESIE”

Młodzieżowe Koło Filatelistów przy Klubie „Przylesie” swoją działa od 3 października 1998 roku. Na Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej 22 sierpnia 2003 roku przygotowane przez koło trzy zbiory zespołowe otrzymały nominację wystawienniczą;
- medal pozłacany – eksponaty:

„Poczta Koszalina do 1945 roku”,

„Polski XX wiek”,

- medal duży srebrny – eksponat:

„ABC marginesu”

Tego typu wystawy odbywają się raz na cztery lata i eksponaty nagrodzone na niej
otrzymują certyfikat do eksponowania ich na wystawach międzynarodowych i światowych.

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” Lublin, 21-28 maja 2004.
Grand Prix wystawy za najlepszy zbiór młodzieżowy
Medal duży pozłacany za eksponat „Poczta Koszalina do 1945 roku”

Światowa Wystawa Filatelistyczna – Singapur 28.08-01.09.2004r.
Medal duży srebrny za eksponat „Polski XX wiek”

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna – Iława 2005 (04.06.2005r.)
Medal pozłacany za eksponat „Polski XX wiek”

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna – „Polska – Słowacja” 11.10.2005r.
Medal pozłacany za eksponat „ABC marginesu”

Krajowa wystawa Filatelistyczna Polkowice 24. 10. 2005.
Grand Prix Wystawy w klasie młodzieżowej
Medal duży pozłacany za eksponat „Polski XX wiek”

Krajowa wystawa Filatelistyczna – Kamienna Góra 25.11-03.12.2005r.
Medal pozłacany za eksponat „Polski XX wiek”

Krajowa wystawa Filatelistyczna – Rawicz `2006 „Pamięci Jana Pawła II” 19-27.05.2006r.
Medal duży pozłacany za eksponat „Poczta Koszalina do 1945 roku”

Krajowa wystawa Filatelistyczna „Sport i Turystyka” Oława 2006 (11.06.2006r.)
Medal pozłacany za eksponat „ABC marginesu”

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Polska – Czechy „Lublin 2006” (23-29.09.2006r.)
Medal pozłacany za eksponat „Polski XX wiek”

Światowa Wystawa Filatelistyczna „Waszyngton 2006”
Medal duży srebrny za eksponat „Polski XX wiek”

Światowa Wystawa Filatelistyczna „Belgia 2006” (16-20.11.2006r.)
najwyższe dotychczasowe wyróżnienie na światowej wystawie
Medal pozłacany za zbiór „Poczta Koszalina do 1945 roku”

Światowa Wystawa Filatelistyczna „Hunfila 2007” Węgry 26-30.09.2007r.
Medal duży pozłacany za zbiór „Poczta Koszalina do 1945 roku”
eksponat uzyskał nagrodę Grand Prix wystawy w klasie młodzieżowej

Światowa Wystawa Filatelistyczna „Izrael 2008” maj 2008.
Medal pozłacany za eksponat „Polski XX wiek”

Od 2003 roku Młodzieżowe Koło Filatelistów corocznie wyróżniane jest nagrodami Prezydenta Miasta Koszalina.
Młodzieżowe Koło Filatelistyczne Klub „W Klocku”, opiekun Jerzy Musiał

WYSTAWY ŚWIATOWE

Rodzaj wystawy Rok Wystawca Tytuł eksponatu Wyróżnienie (medal)
Bangkok - Tajlandia 2000 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Srebrny
Hiszpania 2002 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Pozłacany
Belgia 2003 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży srebrny
Singapur 2004 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Pozłacany
Istambuł - Turcja 1996 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży srebrny
Petersburg - Rosja 2007 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży pozłacany
Tel Awiw - Izrael 2008 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Pozłacany
Bukareszt - Rumunia 2008 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży pozłacany
Turcja 1996 K. Gwardiak „Królestwo roślin” Srebrny
Singapur 2004 K. Gwardiak „Królestwo roślin” Srebrny

WYSTAWY EUROPEJSKIE

Rodzaj wystawy Rok Wystawca Tytuł eksponatu Wyróżnienie (medal)
Hansa Phils – Rostok Niemcy 1998 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży pozłacany
Brno – Słowacja 2004 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Pozłacany
Mare Baiticum – Dania 1999 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży srebrny
Interfila – Słowacja 2003 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży srebrny
Interfila – Słowacja 2003 K. Gwardiak „Królestwo roślin” Srebrny
Interfila – Słowacja 2003 J. Słomska „Dyscypliny sportowe” Pozłacany
Bratysława – Słowacja 2004 J. Słomska „Dyscypliny sportowe” Srebrny
MWF 2004 K. Gwardiak „Królestwo roślin” Duży pozłacany
Polska –Niemcy (Kargowa) 2005 Zespołowy koła Duży pozłacany
Polska –Niemcy (Kargowa) 2005 „Pomorze Środkowe” Zespołowy Duży srebrny
Polska –Niemcy (Kargowa) 2005 „Od Ikara się zaczęło” Duży srebrny
Mlada Ihlava – Czechy 2006 W. Krajcer „Królestwo roślin” Srebrny
Mlada Ihlava – Czechy 2006 W. Krajcer „Królestwo roślin” Srebrny
MWF Polska – Czechy – Niemcy 2007 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Pozłacany
MWF Polska – Czechy – Niemcy (Bratysława) 2007 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Duży srebrny
MWF Słowacja – Polska 2007 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Złoty
MWF Grodno – Białoruś 2006 Zespołowy „Pomorze Środkowe” Złoty
EURO-CUPRUM – Lublin 2001 W. Krajcer „Królestwo roślin” Zespołowy Duży pozłacany

WYSTAWY OGÓLNOPOLSKIE

Rodzaj wystawy Rok Wystawca Tytuł eksponatu Wyróżnienie (medal)
XVII OWF Warszawa 1995 „Pomorze Środkowe” Zespołowy
XVII OWF Warszawa 1995 „Od Ikara się zaczęło” Zespołowy
OWF Wałbrzych 1995 „Pomorze Środkowe” Zespołowy
OWF Wałbrzych 1999 „Znani i mniej znani” Zespołowy
OWF Wałbrzych 1999 „Od Ikara się zaczęło” Zespołowy
OWF Wałbrzych 1999 „Pomorze Środkowe” Zespołowy
OWF Wałbrzych 1999 „Znani i mniej znani”
OWF Warszawa 2000 2000 K. Gwardiak „Królestwo roślin”
OWF Warszawa 2000 2000 J. Słomska „Dyscypliny sportowe”
OWF Warszawa 2000 2000 Zespołowy „Pomorze Środkowe”
OWF Warszawa 2000 2000 Zespołowy „Od Ikara się zaczęło”
OWF Warszawa 2000 2000 Zespołowy „Znani i mniej znani”
OWF Warszawa 2000 2000 Zespołowy „Znani i mniej znani”
XIX OWF Katowice 2003 2003 K. Gwardiak „Królestwo roślin”
XIX OWF Katowice 2003 2003 J. Słomska „Dyscypliny sportowe”
XIX OWF Katowice 2003 2003 Zespołowy „Pomorze Środkowe”
XIX OWF Katowice 2003 2003 Zespołowy „Od Ikara się zaczęło”
XIX OWF Katowice 2003 2003 J. Słomska
XIX OWF Katowice 2003 2003 K. Gwardiak
OWF Iława 2005 2005 W.Wolf Zespołowy

KAPELA LUDOWA „SWATY”

Laureat XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych ZIEMIA I PIEŚŃ
Szprotawa, 18 Listopada 2006 r.

 
Wyróżnienie nagroda telewizji „Antserwis” w VII Przeglądzie Amatorskich Zespołów, Kapel i Śpiewaków Ludowych;
Szamocin, 17 czerwca 2007 r.

Złoty Gołąbek w VII Regionalnym Przeglądzie Solistów i Zespołów Ludowych „Tychowo na ludowo”;
Tychowo, 21 lipca 2007 r.

Dyplom za zajęcie III miejsca w „X Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel”
Wyszewo, 1 Lipca 2007 r.

Dyplom za zajęcie III miejsca w Polsko – Niemieckim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Twórców Ludowych „Siemionalia” 2007
Gąski – Unieście 7 lipca 2007 r.

Dyplom za II miejsce w XI Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej;
Kamień Pomorski 11-12 sierpnia 2007 r.

Dyplom za udział w XVI Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem Interfolk 2007
II Folkloriada Polsko – Niemiecka; Kołobrzeg 14-18 sierpnia 2007 r.

Złota Malwa w kategorii KAPELE LUDOWE
Złota Malwa w kategorii PRZYŚPIEWKA O DRAWSKU
w XX Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego
Drawsko Pomorskie 25-26.08.2007 r.

Dyplom za I miejsce w Spotkaniu Artystycznym Seniorów SAS’ 2007
Międzyzdroje, 28-30.09.2007 r.

GRAND PRIX w II Pomorskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych , Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Św. Andrzeja
Debrzno 25-26.11.2005r.

Laureat Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów
Świdwin 5.11.2005r.

Złota Malwa w kategorii KAPELE LUDOWE
Złota Malwa w kategorii PRZYŚPIEWKA O DRAWSKU
w XIX Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego
Drawsko Pomorskie 26-27.09.2006r.

I miejsce w Przeglądu Artystycznego Seniorów SAS 2006
Międzyzdroje, 22-24.09.2006r.

GRAND PRIX w III Pomorskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych im. Św. Andrzeja
Debrzno 14-15.10.2006r.

O NAS

KSM "Przylesie" to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym i jedna z największych w Polsce.

AKTUALNOŚCI

GODZINY PRACY

Godziny otwarcia spółdzielni: Pn., Śr, Czw.: 7:00 - 15:00, Wt.: 7:00 - 17:00, Pt.: 7:00 - 13:00

Weekendy Zamknięte

Location : Juliana Fałata 13, Koszalin