im. M. Wańkowicza

Osiedle nr 1 im. M. Wańkowicza

M. Wańkowicza
Jest najstarszym i największym osiedlem KSM „Przylesie”.
Powstało w latach sześćdziesiątych - osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Obejmuje obszar 23 hektarów,  ograniczony ulicami Fałata, Jana Pawła II, Władysława IV i aleją Monte Cassino.

Prawie cztery tysiące mieszkań zamieszkuje ponad osiem tysięcy osób.
mgr Alicja Bajer
ul. Fałata 9
poniedziałki, środy, czwartki - od 7:00 do 15:00

wtorki - od 7:00 do 17:00

piątki - od 7:00 do 13:00

0
budynków
0
klatek schodowych
0
dźwigów
0
mieszkań
0
Ogólna powierzchnia mieszkalna w m2

PION ADMINISTRACYJNY

- obsługuje lokatorów w sprawach członkowsko – mieszkaniowych
 
- nalicza i rozlicza opłaty czynszowe
 
- przyjmuje interesantów i prowadzi korespondencję z lokatorami
 
- przekazuje i przyjmuje mieszkania od członków spółdzielni i najemców
 
- nadzoruje ład i porządek w osiedlu oraz sprawuje kontrolę nad wykonywanymi pracami przez gospodarzy domów
 
- prowadzi sprawy związane z meldunkami
 
- sporządza wykazy zmian dotyczących powierzchni, obciążeń i bonifikat lokali mieszkalnych
 
- wypełnia wnioski o dodatki mieszkaniowe
 
- załatwia sprawy interwencyjne mieszkańców
 
- współpracuje z miejskimi służbami porządkowymi” policją, strażą miejską i PGK
pokój 3
poniedziałki, środy, czwartki - od 7:00 do 9:00 i od 13:00 do 15:00

wtorki - od 7:00 do 9:00 i od 13:00 do 17:00

piątki - od 7:00 do 9:00 i od 12:00 do 13:00
( 0-94 ) 345 84 85

PION TECHNICZNY

- koordynuje prace związane z awariami, zdarzeniami losowymi oraz likwidacją szkód, powstałych w ich wyniku
 
- dokonuje przeglądów stolarki okiennej w mieszkaniach i ustala zakres i termin jej wymiany
     
- sprawuje nadzór nad stanem technicznym instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacji, drenażu
     
- wykonuje analizę zużycia ciepła na cele c.o., c.c.w. oraz zużycia zimnej wody na osiedlu
rozlicza indywidualne zużycia ciepłej i zimnej wody przez lokatorów
 
- załatwia sprawy interwencyjne związane z awariami: instalacji domofonowej, RTV, wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, zalania mieszkań
     
- wykonuje okresowe przeglądy budynków (bieżące, roczne, pięcioletnie)
 
- sporządza roczne plany remontów osiedla
 
- sporządza umowy z wykonawcami robót remontowych i projektowych
 
- sprawuje nadzór nad wykonywanymi robotami remontowymi i konserwacyjnymi w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych
SPRAWY OGÓLNOBUDOWLANE

pokoje 6,7

SPRAWY INSTALACYJNE I ROZLICZANIA WODY wg WODOMIERZY ZAINSTALOWANYCH W MIESZKANIACH

pokój 8
poniedziałki, środy, czwartki - od 7:00 do 15:00

wtorki - od 7:00 do 17:00

piątki - od 7:00 do 13:00
( 0-94 ) 345 84 83

( 0-94 ) 345 84 84

PION ROZLICZEŃ

- rozlicza koszty ciepła na cele c.o. i c.c.w. z MEC
 
- prowadzi sprawy związane z lokalami użytkowymi i dzierżawami terenów
 
- dokonuje rozliczenia podatków od gruntu i nieruchomości lokali mieszkalnych i użytkowych
 
- prowadzi rejestrację psów
 
- dokonuje obciążeń za szyldy i reklamy na osiedlu
 
- rozlicza koszty zużycia ciepła, wody, gazu i energii elektrycznej z dostawcami oraz odpadów komunalnych z odbiorcą
 
- rozlicza koszty eksploatacji garaży
 
- rozlicza koszty dźwigów na osiedlu
 
- prowadzi obsługę administracyjną Rady Samorządowej i Rady Osiedla im. M. Wańkowicza
pokój 1
poniedziałki, środy, czwartki - od 7:00 do 15:00

wtorki - od 7:00 do 17:00

piątki - od 7:00 do 13:00

( 0-94 ) 345 38 67

( 0-94 ) 345 84 89

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH (firma zewnętrzna)

- wykonuje roboty konserwacyjne ogólno budowlane i instalacyjne na osiedlu

- usuwanie awarii na osiedlu

- odpłatne usługi ogólnobudowlane na zlecenie mieszkańców
ul. Wańkowicza 82
usługi można zamawiać w następujących godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki - od 7:00 do 15:00

wtorki - od 7:00 do 17:00

piątki - od 7:00 do 13:00
( 0-94 ) 345 84 86

( 0-94 ) 340 81 60

RADA OSIEDLA IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA:

w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury z udziałem pracownika MOPS.

wtorki - od 15:00 do 16:00
(94) 345 38 67
W opracowaniu.
PREZYDIUM RADY OSIEDLA
Anetta Darnowska - przewodnicząca
Mieczysław Grzegorczuk - zastępca przewodniczącej
Danuta Rączy - sekretarz
KOMISJA REWIZYJNA
KOMISJA DO SPRAW TECHNICZNYCH
KOMISJA SO SPRAW SPOŁECZNYCH

O NAS

KSM "Przylesie" to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym i jedna z największych w Polsce.

AKTUALNOŚCI

GODZINY PRACY

Godziny otwarcia spółdzielni: Pn., Śr, Czw.: 7:00 - 15:00, Wt.: 7:00 - 17:00, Pt.: 7:00 - 13:00

Weekendy Zamknięte

Location : Juliana Fałata 13, Koszalin