im. T. Kotarbińskiego

Osiedle nr 3 im. T. Kotarbińskiego KSM „Przylesie”

T. Kotarbińskiego
Powstało w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obejmuje obszar 17,5 hektarów, ograniczony ulicami Władysława IV, Akademicką, Staszica, Doroszewskiego, Wąwozową i Wąwozem Grabowym.

Ponad 1800 mieszkań zamieszkuje ponad pięć tysięcy osób.
mgr Kamila Józefowicz
ul. Kotarbińskiego 7b/B
poniedziałki, środy, czwartki - od 7:00 do 15:00

wtorki - od 7:00 do 17:00

piątki - od 7:00 do 13:00
 

0
budynków
0
klatek schodowych
0
dźwigów
0
mieszkań
0
Ogólna powierzchnia mieszkalna w m2

PION ADMINISTRACYJNY

- prowadzi obsługę lokatorów w zakresie związanym z używaniem lokali mieszkalnych, spraw meldunkowych, analizy, naliczania opłat i rozliczeń za używanie mieszkań, przygotowania książeczek opłat, itp.

- współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- obsługuje wnioski o dodatki mieszkaniowe

- załatwia sprawy interwencyjne związane ze sprawami Osiedla

- nadzoruje ład i porządek w Osiedlu

- ściśle współpracuje z miejskimi służbami porządkowymi: policją, strażą miejską, PGK
pokój 7
( 0-94 ) 345 36 62

PION TECHNICZNY

- dokonuje kontroli okresowej stanu technicznego elementów i obiektów, instalacji i wyposażenia
technicznego w Osiedlu

- prowadzi nadzór techniczny przy pracach remontowych, wykonywanych przez lokatorów

- prowadzi nadzór budowlany nad pracami ogólnobudowlanymi, wykonywanymi na terenie Osiedla

- organizuje i koordynuje usuwanie awarii na terenie Osiedla

- przeprowadza przeglądy techniczne (bieżące, roczne, pięcioletnie) budynków

- przyjmuje od mieszkańców zgłoszenia o usterkach budynku lub w mieszkaniu, czuwa nad prawidłowym i terminowym ich usuwaniem
Pokój 1 i 2
( 0-94 ) 345 84 98

PION ROZLICZEŃ

- rozliczenia kosztów eksploatacji garaży, miejsc postojowych, lokali użytkowych i dzierżawców terenów spółdzielczych

- naliczenia podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i ubezpieczenie majątku

- nadzór i rozliczenia kosztów wywozu nieczystości, centralnego ogrzewania, dostawy wody do mieszkań, energii elektrycznej i gazu
pokój 8
( 0-94 ) 345 84 99 

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH (firma zewnętrzna)

- odpłatne usługi ogólnobudowlane na zlecenie mieszkańców
 
- bieżące remonty i konserwacja urządzeń i instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, odgromowej, placów zabaw i elementów małej architektury
( 0-94 ) 343 80 91

RADA OSIEDLA IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO:

każdy pierwszy wtorek miesiąca - od 16:00 do 17:00
( 0-94 ) 345 84 99
W opracowaniu.
PREZYDIUM RADY OSIEDLA
Barbara Gil-Zalewska - przewodnicząca
Bogusław Siwiela - zastępca przewodniczącej
Jolanta Sobczak - sekretarz
KOMISJA REWIZYJNA
KOMISJA DO SPRAW TECHNICZNYCH
KOMISJA SO SPRAW SPOŁECZNYCH

O NAS

KSM "Przylesie" to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym i jedna z największych w Polsce.

AKTUALNOŚCI

GODZINY PRACY

Godziny otwarcia spółdzielni: Pn., Śr, Czw.: 7:00 - 15:00, Wt.: 7:00 - 17:00, Pt.: 7:00 - 13:00

Weekendy Zamknięte

Location : Juliana Fałata 13, Koszalin