Walne zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 'PRZYLESIE'

          W dniach 10-23.05.2017 roku przeprowadzono Walne Zgromadzenie Członków Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Koszalinie podzielone na 10 części. Wszystkie części odbyły się zgodnie z terminarzem i procedurą zwołania.
         
          Ogólnie we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia wzięło udział 576 członków (w roku ubiegłym 567), co przy łącznej liczbie uprawnionych do udziału dało frekwencję na poziomie ~7,70% ~ 8% (w roku ubiegłym 7%).
         
          Zgodnie z porządkiem obrad – zarejestrowano 14 uchwał; do projektu uchwały nr 6/2017 w sprawie zmiany statutu zostały zgłoszone poprawki członka, które zostały poddane pod głosowanie na każdej części obrad.

          Poniższe zestawienie przedstawia numer uchwały, jej przedmiot oraz wynik głosowania (tj. większość członków "za" lub "przeciw" uchwale. Wszystkie uchwały - poza uchwałą nr 6/2017 i poprawką do niej - głosowane są zwykłą większością głosów członków uczestniczących w obradach; do ważności uchwały w sprawie zmiany statutu oraz poprawki do niej wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów członków obecnych w obradach.

1/2017      w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu KSM „Przylesie” z działalności spółdzielni za 2016 rok (za 543; przeciw 3; wstrzym. się 8),

2/2017      w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej KSM „Przylesie” (za 550; przeciw 3; wstrzymujące się 7),

3/2017      w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego KSM „Przylesie” w Koszalinie za 2016 rok (za 549; przeciw 2; wstrzymujące się 4),

4/2017      w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (za 541; przeciw 5; wstrzymujące się 9),

5/2017      w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (za 546; przeciw 3; wstrzymujące się 5),

6/2017      w sprawie zmiany statutu spółdzielni - 2/3 głosów za uchwałą (za 532; przeciw 9; wstrzymujące się 10),

Poprawka do uchwały nr 6/2017 w sprawie zmiany statutu - większość 2/3 głosów przeciwko poprawce (za 8; przeciw 530; wstrzymujące się 11)

7/2017      w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej - szczegółowe wyniki poniżej,

8/2017      w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu (za 513; przeciw 21; wstrzymujące się 10),

9/2017      w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu (za 517; przeciw 18; wstrzymujące się 11),

10/2017    w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Głównemu Księgowemu (za 516; przeciw 14; wstrzymujące się 10),

11/2017    w sprawie zatwierdzenia wyników lustracji inwestycji (za 523; przeciw 0; wstrzymujące się 2),

12/2017    w sprawie zbycia nieruchomości (za 518; przeciw 0; wstrzymujące się 3),

13/2017
    w sprawie zbycia nieruchomości (za 517; przeciw 0; wstrzymujące się 3),

14/2017
    w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (za 520; przeciw 0; wstrzymujące się 1).

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017 - 2020. Uzyskali wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów w poszczególnych okręgach wyborczych i zostali wybrani do 12-osobowej Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020:

* Durawa Tomasz - 496 głosów "za"
* Marko Władysława - 465 głosów "za"
* Sikora Grażyna Bożena - 469 głosów "za"
* Śliwecka Maria - 469 głosów "za"
* Wysocki Andrzej - 476 głosów "za"
* Bielińska Wacława - 445 głosów "za"
* Karasiński Artur - 502 głosów "za"
* Stupieńko Wiesław - 480 głosów "za"
* Sułek Elżbieta - 497 głosów "za"
* Budzelewski Dariusz - 483 głosów "za"
* Rzepecki Krzysztof - 500 głosów "za"
* Wachowski Czesław - 420 głosów "za"

O NAS

KSM "Przylesie" to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym i jedna z największych w Polsce.

GODZINY PRACY

Godziny otwarcia spółdzielni: Pn., Śr, Czw.: 7:00 - 15:00, Wt.: 7:00 - 17:00, Pt.: 7:00 - 13:00

Weekendy Zamknięte

Location : Juliana Fałata 13, Koszalin