Sprawozdania zarządu

Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości od dnia 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządzane po tym dniu przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe musi być przygotowane w formie elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym sPUAP. W takiej formie sprawozdanie finansowe jest składane do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w formacie XML i w takiej formie jest udostępniane na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego pod linkiem ekrs.ms.gov.pl po wpisaniu nr KRS Spółdzielni (0000124767).

Do pobrania lub przeglądania dostępne są tam następujące dokumenty: roczne sprawozdanie finansowe, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty, sprawozdanie Zarządu z działalności za dany rok.

O NAS

KSM "Przylesie" to największa spółdzielnia mieszkaniowa na Pomorzu Środkowym i jedna z największych w Polsce.

GODZINY PRACY

Godziny otwarcia spółdzielni: Pn., Śr, Czw.: 7:00 - 15:00, Wt.: 7:00 - 17:00, Pt.: 7:00 - 13:00

Weekendy Zamknięte

Location : Juliana Fałata 13, Koszalin